กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย BanpawaiSchool     ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านป่าหวาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   Q&A
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแ้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านป่าหวาย BanpawaiSchool

 
Social Network
 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   698 คน

สถิติปีนี้:        5255 คน

สถิติทั้งหมด: 9243 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายศรีธน แสงศรีเรือง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

นายณรงค์ชัย พิมพ์โพธิ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สอนในระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 

นายธวัชชัย ซ้ายสุข

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

สอนในระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

นางสาวจุฑาธิป ปกป้อง

ตำแหน่ง : ครู

สอนในระดับชั้น : อนุบาล 2 และ 3

นางพิกุล ผางจันทดา

ตำแหน่ง : ครู (พนักงานราชการ)

สอนในระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 

นางสาววันวิสาข์ แก้วระหัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมานพ ซ้ายสุข

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...