กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านป่าหวาย BanpawaiSchool     ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านป่าหวาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   Q&A
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแ้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านป่าหวาย BanpawaiSchool

 
Social Network
 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      30 คน

สถิติเดือนนี้:   699 คน

สถิติปีนี้:        5256 คน

สถิติทั้งหมด: 9244 คน

 


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่31 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน 2551.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่20 พรย.การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่29 พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืม 2560.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่22 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่39 พรบ.เงินเดือน 2547.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่3 พระราชยัญญัติการศึกษา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่38 พรบ.การศึกษานอกระบบ 2551.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่4 พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับ 2.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่10 ระเบียบข้าราชการ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่5 พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับ 3.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่7 ระเบียบราชการกระทรวง.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่6 พระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับ 4.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่